Block News

CFTC ยื่นฟ้อง Sam Bankman-Fried, FTX และ Alameda ในข้อหาฉ้อโกง

  • CFTC ยื่นฟ้อง Sam Bankman-Fried, FTX และ Alameda ในข้อหาฉ้อโกง

ตามหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลกลาง บริษัท SBF และ FTX “ใช้เงินของลูกค้า FTX สำหรับค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ” รวมถึงอสังหาริมทรัพย์และเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว

คณะกรรมาธิการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐอเมริกาหรือ CFTC ได้ยื่นฟ้อง Sam Bankman-Fried, FTX และ Alameda Research โดยอ้างว่าละเมิดกฎหมาย Commodity Exchange Act และเรียกร้องให้คณะลูกขุนพิจารณาคดี

ตามบันทึกของศาลที่ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ในเขต Southern District ของนิวยอร์ก CFTC ได้ยื่นคำร้องเพื่อขอคำสั่งห้ามและการบรรเทาทุกข์ที่เป็นธรรมอื่น ๆ รวมถึงบทลงโทษทางการเงินทางแพ่งต่อ Bankman-Fried, FTX Trading และ Alameda Research การร้องเรียนดังกล่าวกล่าวหาว่า SBF สั่งให้ผู้บริหาร FTC เป็นการส่วนตัวเพื่อตั้งค่าคุณสมบัติที่อนุญาตให้ Alameda ใช้การแลกเปลี่ยน crypto เป็นวงเงินสินเชื่อสำหรับผู้ให้กู้

“ตรงกันข้ามกับการเป็นตัวแทนของ Sam Bankman-Fried’s และไม่มีการเปิดเผยต่อลูกค้า FTX กองทุน Alameda และ FTX ร่วมกันและใช้เงินทุนของลูกค้า FTX อย่างอิสระราวกับว่าเป็นของตนเอง รวมถึงเป็นทุนเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมการค้าและการลงทุนของพวกเขาเอง” กล่าวโดย CFTC. “ในด้านข้อมูลและความเชื่อถือของ Sam Bankman-Fried ,พ่อแม่ของเขา,พนักงาน FTX และ Alameda ที่ใช้เงินของลูกค้า FTX สำหรับค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ รวมถึงการซื้ออสังหาริมทรัพย์หรูหรา เครื่องบินเจ็ตส่วนตัว สินเชื่อส่วนบุคคลที่มีเอกสารและไม่มีเอกสาร และการบริจาคทางการเมืองส่วนบุคคล”

เจ้าหน้าที่ทางการของ Bahamas จับกุม Sam Bankman-Fried เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2022 หลังถูกฟ้องข้อหาทางอาญาในสหรัฐอเมริกา ซึ่งทั้งสองประเทศมีข้อตกลงส่งผู้ร้ายข้ามแดน นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐยังได้ยื่นฟ้อง SBF เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2022 โดยกล่าวหาว่าละเมิดบทบัญญัติต่อต้านการฉ้อโกงของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปี 1934

,Jo

ที่มา : cointelegraph

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image