Block News

พนักงานของ Binance ถูกกล่าวหาว่าช่วยลูกค้าชาวจีน เรื่องการหลีกเลี่ยง KYC

  • พนักงานของ Binance ถูกกล่าวหาว่าช่วยลูกค้าชาวจีน เรื่องการหลีกเลี่ยง KYC

Binance การแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ใช้ความพยายามอย่างมากในการเป็นผู้นำด้านความโปร่งใสในอุตสาหกรรมตั้งแต่เรื่องของ FTX แต่อย่างไรก็ตาม มีรายงานใหม่อ้างว่าคนในของ Binance ถูกกล่าวหาว่าช่วยเหลือผู้ใช้ในการข้ามโปรโตคอลความปลอดภัย

จากการสอบสวนของ CNBC พนักงานและอาสาสมัครที่ Binance ถูกกล่าวหาว่าช่วยเหลือลูกค้าในประเทศจีนเพื่อข้ามขั้นตอน Know Your Customer Controls (KYC)

จากรายงานชี้ไปที่ ห้องchat Binance’s official Chinese-language ซึ่งมีผู้ใช้ลงทะเบียนมากกว่า 220,000 คน และยังมีรายงานว่าผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อความที่แชร์ด้วยเทคนิคในการเลี่ยงผ่าน KYC, ถิ่นที่อยู่ และโปรโตคอลการตรวจสอบของ Exchange

ข้อความเหล่านี้ถูกกล่าวหาว่าเกิดจากบัญชีที่ถูกระบุว่าเป็นพนักงานของ Binance หรืออาสาสมัครที่ได้รับการฝึกอบรมซึ่งใช้ชื่อว่า “Angels”

เทคนิคที่มีการแชร์ ได้แก่ การปลอมแปลงเอกสารธนาคาร การรับรองที่อยู่ปลอม และการจัดการระบบอย่างง่ายอื่นๆ

“เราได้ดำเนินการกับพนักงานที่อาจละเมิดนโยบายภายในของเรา รวมถึงการชักชวนหรือให้คำแนะนำอย่างไม่ถูกต้องซึ่งไม่ได้รับอนุญาตหรือสอดคล้องกับมาตรฐานของเรา”

โฆษกของ Binance

,Jo

ที่มา : cointelegraph

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image