ตั้งแต่ปี 2018 จนถึงปัจจุบัน งาน “เวิล์ด เว็บ 3.0 เอ็น เอ็ฟ ที เมตา มาร์เวล” จัดขึ้นที่หลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เริ่มตั้งแต่กรุงโซล ปูซานประเทศเกาหลี ฮ่องกง สิงคโปร์.

Read More