ความรู้ทั่วไป เศรษฐกิจ

สถาบันนักลง มีมุมมองในการลงทุนระยะยาวเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างไร?

  • ด้านความยังยืน

• สถาบันนักลงทุน เริ่มเพิ่มการลงทุน crypto ในช่วงที่เป็นตลาดหมี โดยหลายคนใช้ช่วงตลาดนี้เป็นโอกาสในการเริ่มต้นใช้งาน crypto เพื่อเรียนรู้และสร้างอนาคต

• แรงจูงใจสูงสุดของนักลงทุนในการลงทุน crypto คือ การปรับปรุงประสิทธิภาพ โดยหลายต้องการที่จะให้กลายเป็นเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่

• แม้จะมีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์ดิจิทัล แต่ก็ยังถูกมองว่าเป็นหนึ่งในโอกาสที่น่าสนใจที่สุดในการสร้าง อัลฟ่า(การลงทุนที่สร้างผลตอบแทนอย่างมหาศาล)

• สถาบันนักลงทุน จะมองเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นเกณฑ์ที่สำคัญสำหรับการเลือกพันธมิตรในตลาด crypto และ จะมองว่ามีความชัดเจนในด้านกฎระเบียบที่จะเป็นตัวกระตุ้นสำคัญ สำหรับการเติบโตในอนาคต

สถาบันนักลงทุน ได้ทำการสำรวจในกลุ่มตัวอย่างตัวแทนของสถาบันนักลงทุน ที่ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลหรือวางแผนที่จะลงทุนในอีก 12 เดือนข้างหน้า เพื่อทำความเข้าใจว่าพวกเขากำลังจะทำอย่างไร ในช่วงตลาดหมีของ crypto และ พวกเขาจะสามารถตอบสนอง ในช่วงเวลาแห่งความเครียดในตลาดได้อย่างไร. การสำรวจ  ครอบคลุมนักลงทุนทั้ง 140 ราย ซึ่งคิดเป็นสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมูลค่า 2.6 ล้านล้านดอลลาร์ และ ดำเนินการสำรวจในระหว่างวันที่ 21 กันยายนถึง 27 ตุลาคม 2022. การสำรวจนี้ดำเนินการโดยสถาบันนักลงทุนอิสระ.  Coinbase ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดหาผู้ตอบแบบสอบถาม และผู้ตอบอาจเป็นลูกค้าของ Coinbase หรือไม่ก็ได้

จากผลลัพธ์ที่ได้มา ให้การเรียนรู้ที่มีค่าเกี่ยวกับความต้องการของนักลงทุนและมุมมองที่เปลี่ยนแปลงไปของประเภทสินทรัพย์  การศึกษายืนยันว่านักลงทุนใช้มุมมองระยะยาวในการจัดสรรสินทรัพย์ดิจิทัล และนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่พวกเขามีแนวโน้มที่จะปรับความคาดหวังของผลตอบแทนจากความเสี่ยงในระยะสั้นจากเหตุการณ์ล่าสุด  ข้อค้นพบจากแบบสำรวจนี้ให้บริบทที่ดีในการผลักดันการสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นต่อไปในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล

  • ประเด็นหลักที่ได้จากแบบสำรวจ

• นักลงทุนเชื่อว่าตลาด crypto จะยังคงอยู่และกำลังพิจารณาไปในระยะยาว  ขณะนี้การยอมรับของสินทรัพย์ดิจิทัล ได้รับการยอมรับจากนักลงทุน โดย 72% ของนักลงทุนสถาบันยอมรับว่าสินทรัพย์ดิจิทัลจะยังคงอยู่ต่อไป  ในขณะที่นักลงทุนส่วนใหญ่ (83%) คาดว่าราคาของ crypto จะยังคงอยู่ในกรอบของราคาหรือมีแนวโน้มลดลงในอีก 12 เดือนข้างหน้า แต่ 71% เห็นว่าการประเมินมูลค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้นในระยะยาว

คำถาม : คุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับข้อความดังกล่าวมากน้อยเพียงใด

คำตอบ : การประเมินมูลค่าของ Crypto จะเพิ่มขึ้นในระยะยาว

• นักลงทุนยังคงเพิ่มการจัดสรร crypto แม้ว่าจะอยู่ในช่วงตลาดหมีของ crypto และวางแผนที่จะเพิ่มมากขึ้นในอีกสามปีข้างหน้า  ผลการสำรวจแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องและความสนใจในหมู่นักลงทุน.  62% ของนักลงทุนที่เปิดรับ crypto ได้เพิ่มจุดยืนของพวกเขาในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา และ 58% คาดว่าจะเพิ่มการจัดสรร crypto ในอีกสามปีข้างหน้า

• นักลงทุนกำลังใช้ช่วงตลาดหมีของ crypto เพื่อเรียนรู้และสร้างโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาว  เมื่อถูกถามถึงกิจกรรมเฉพาะเจาะจงที่พวกเขากำลังทำหรือวางแผนที่จะมุ่งเน้นในการลงทุน. นักลงทุน 44% ได้ตอบว่ากำลังมุ่งเน้นไปที่การเข้าถึงการวิจัยและข้อมูลเชิงลึก และ นักลงทุนอีก 36% เน้นไปที่การเข้าถึงข้อมูลตลาด  ส่วนอีก 20% กำลังปรับใช้ crypto ในกรอบการลงทุนหรือวางแผนที่จะทำเช่นนั้นเพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานภายในของพวกเขา

• เหตุผลในการลงทุนในประเภทสินทรัพย์กำลังพัฒนา  นักลงทุนชี้ไปที่เป้าหมายในการปรับปรุงสถานะกองทุน,การเข้าถึงโอกาสผลตอบแทน,ลงทุนในเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม และ ศักยภาพในระยะยาว ซึ่งเป็นเหตุผลหลักในการลงทุนในประเภทสินทรัพย์ดิจิทัล  สิ่งนี้แตกต่างจากการศึกษาในอดีตที่ความสัมพันธ์ต่ำกับสินทรัพย์ประเภทอื่น และ สิ่งที่โดดเด่น คือ การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อ

• แม้ว่าจะมีความผันผวนสูง แต่สินทรัพย์ดิจิทัลก็ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในโอกาสที่น่าสนใจที่สุดในการสร้างอัลฟ่า(การลงทุนที่สร้างผลตอบแทนมหาศาล) จากประเภทสินทรัพย์ต่างๆ ที่ครอบคลุมในการสำรวจ 56% ของนักลงทุนชี้ว่าการลงทุนในหุ้นกู้ของสหรัฐฯ มีโอกาส อัลฟ่าสูงในอีก 3 ปีข้างหน้า ตามด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล (35%) และอสังหาริมทรัพย์ (35%)  ในกลยุทธ์ของ crypto นักลงทุนสังเกตว่ากองทุนป้องกันความเสี่ยง crypto นั้นเสนอโอกาสที่ดีกว่าในช่วงอัลฟ่ามากกว่ากองทุนร่วมและกองทุนระยะยาว

• สถาบันนักลงทุน เรียกร้องถึงความชัดเจนด้านกฎระเบียบและพันธมิตรที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบมากขึ้น  จากการสำรวจสิ่งที่นักลงทุนต้องการอย่างมาก คือ ความชัดเจนด้านกฎระเบียบ – from crypto intenders and those who are actively invested in the space. It was true during the survey period (prior to the FTX bankruptcy) and is likely even more true today.

  • ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนของ นักลงทุนเกือบสองในสาม (64%) เป็นผู้ที่ต้องการเข้ารหัสลับ (crypto intender) เพื่อความชัดเจนในด้านกฎระเบียบ ซึ่งเป็นข้อที่ควรพิจารณาสูงสุดในกระบวนการลงทุนของพวกเขา
  • นักลงทุนเลือก crypto partners อย่างไร: นักลงทุนจะจัดอันดับจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความปลอดภัย และความไว้วางใจเป็นปัจจัยสามอันดับแรกที่ต้องพิจารณา  ในแง่ของความผันผวนใน crypto ในปีนี้ มีจุดสนใจที่ใหญ่กว่าเกี่ยวกับวิธีที่บริษัทต่างๆ ดำเนินการแตกต่างกันในการตอบสนองความต้องการของนักลงทุน
  • เหตุการณ์ 3AC, Terra Luna, crypto contagion: เกือบครึ่ง (47%) ของนักลงทุนกล่าวว่าเหตุการณ์เหล่านี้ควรเร่งระยะเวลาสำหรับตั้งกฎระเบียบซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก  มากกว่าหนึ่งในสาม (36%) กล่าวว่าควรกระตุ้นให้บริษัทต่างๆ นำกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงมาใช้ให้ดีขึ้น

การค้นคว้านี้เป็นข้อเรียกร้องเพื่อให้ดำเนินการที่ชัดเจนสำหรับอุตสาหกรรม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสถาบันนักลงทุนและการยอมรับในปีต่อๆ ไป

• นักลงทุนมองเห็นสิ่งที่จะทำให้การเติบโตของอุตสาหกรรมเพิ่มมากยิ่งขึ้นในแอปพลิเคชันใหม่ ,นักลงทุนมีการศึกษาเพิ่มมากขึ้น และ ความชัดเจนด้านกฎระเบียบที่มากขึ้น , นักลงทุน 72% กล่าวถึงแอปพลิเคชันที่เกิดในโลกแห่งความเป็นจริง ที่มีกลุ่มเป้าหมายหลัก ซึ่งจะช่วยเป็นตัวเร่งในการเติบโตของอุตสาหกรรมเป็นอันดับต้น ๆ ตามมาด้วยนักลงทุนที่มีความรู้มากขึ้น (41%) และ ความชัดเจนหรือคำแนะนำจากหน่วยงานที่กำกับดูแลกฎระเบียบ (37%)

ผลลัพธ์จากการสำรวจบ่งชี้อย่างชัดเจนว่านักลงทุนยังคงลงทุนอย่างต่อเนื่องและมีมุมมองระยะยาวแม้ว่าจะเป็น ช่วงตลาดหมีของ crypto ก็ตาม  พวกเขาก็กำลังใช้สภาพของตลาดนี้เพื่อฝึกฝนความรู้และสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต  เป็นที่ชัดเจนว่ามุมมองเกี่ยวกับประเภทสินทรัพย์กำลังพัฒนาและมีความจำเป็นเร่งด่วนสำหรับความชัดเจนด้านกฎระเบียบ  ความชัดเจนด้านกฎระเบียบเป็นสิ่งจำเป็นในการเร่งสร้างนวัตกรรม เพื่อทำให้การปรับใช้เงินทุนง่ายขึ้น และเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการแข่งขันที่เท่าเทียมกัน

, Jo